ly.gif (9193 bytes)

1d.gif (17805 bytes)

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

施 氏 (99)

稍等下载,点击上图中间的“播放键”,看《琥珀山庄》视频(另一处看) 郭蔚琛在合肥琥珀山庄与龚人杰、李萍留影(2010。10。10)
郭蔚琛在合肥开封包公祠(2010。10。10) 郭蔚琛在合肥津遥逍古(2010。10。10)
郭蔚琛在合肥李鸿章家族故居(2010。10。10) 郭蔚琛在合肥明教寺(2010。10。10)
《第二届中华大族谱国际会议》2010年12月3日至5日在南京师范大学仙林宾馆国际会议中心报告厅召开(2010。12。03) 稍等下载,点击上图中间的“播放键”,看《第二届中华大族谱国际会议》录像 《另一处看》
稍等下载,点击上图中间的“播放键”,看《第二届中华大族谱国际会议(谱评会)》录像 《更多》  施家治参加《第二届中华大族谱国际会议》谱评会(2010-12-04)《更多》

更多 >>


关於本站  地址:江苏省南京市汉中西路汉北街八号
制作:施家治    联系电话:0086-25-86608277
  电子信箱:shijiazhi@163.com