ly.gif (9193 bytes)

1d.gif (17805 bytes)

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

施 氏 (96)

稍等下载,点击上图中间的“播放键”,看《吴江闲话:笠泽施氏》视频(进入全屏看) 稍等下载,点击上图中间的“播放键”,看《吴江新闻:揭碑仪式》视频(进入全屏看)
周苏敏在美国用skype通话的截图(2010。01。01) 吴海莉在美国用skype通话的截图(2010。01。01)

施家治在南京鼓楼广场(2010-01-02) 稍等下载,点击上图中间的“播放键”,看《哈利法塔.pps》转载成视频(进入全屏看)

更多 >>


关於本站  地址:江苏省南京市汉中西路汉北街八号
制作:施家治    联系电话:0086-25-86608277
  电子信箱:shijiazhi@163.com