ly.gif (9193 bytes)

1d.gif (17805 bytes)

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

施 氏 (33)

施性答:世界临濮堂施姓宗亲总会创会会长、世界施氏家族领袖。

药业大亨施亨利:在菲国拥有6亿美金的固定资产。在北京昌平建有宝树堂制药厂,几十种中成药远销新加坡、香港、台湾及世界各地。

钢铁巨头施能忠:在菲律宾拥有3家钢铁公司,固定资产达几十亿美金。还在中国厦门投资建冶炼厂、铸造厂。

更多 >>


关於本站  地址:江苏省南京市汉中西路汉北街八号
制作:施家治    联系电话:0086-25-86608277
  电子信箱:shijiazhi@163.com