ly.gif (9193 bytes)

1d.gif (17805 bytes)

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

施 氏 (81)

沈家骥、施家贤、蔡家驹、钱小云在南京(2008。05。25) 钱金良、沈平箴、沈湘芸在南京(2008。05。25)
施庆宁等在南京(2008。05。25) 施庆申、秦红等在南京(2008。05。25)
沈家骥、沈平箴、沈湘芸在南京(2008。05。25) 蔡家驹、钱小云在南京(2008。05。25)
请稍等下载,点击上图中间的“播放键”,看:《施家贤等来南京》录像(2008。05。25 离开南京上车前(2008。05。25)
施家贤、施庆宁、施庆申等来南京时的合影:前排左起:沈家骥、施家贤、钱金良、沈平箴、沈湘芸;后排左起:施家治、蔡家驹、钱小云、施庆宁、秦红、施庆申(2008。05。25)

更多 >>


关於本站  地址:江苏省南京市汉中西路汉北街八号
制作:施家治    联系电话:0086-25-86608277
  电子信箱:shijiazhi@citiz.net