ly.gif (9193 bytes)

1d.gif (17805 bytes)
 
1 2 3 4 5

工 程 (1)

Image145.jpg (14908 bytes) Image146.jpg (21395 bytes)
    一九六六年在建中的渡口水泥厂(国家重点工程)     一九七○年建成的2669水泥厂(国家重点工程)
Image148.jpg (9046 bytes)

一九八二年建成的四川渠江水泥厂

Image147.jpg (6993 bytes) Image149.jpg (10555 bytes)
一九八八年建成的广东三水特种水泥厂 一九九六年建成的福建龙岩三德水泥厂

更多 >>


关於本站  地址:江苏省南京市汉中西路汉北街八号
制作:施家治    联系电话:0086-25-86608277
  电子信箱:shijiazhi@citiz.net