ly.gif (9193 bytes)

1d.gif (17805 bytes)

网 主 施 家 治 个 人 经 历 概 要

  
    
 
book.gif (22162 bytes)

 

    我退休前的六十年,生长在一个特定的历史时期,经历了一系列的社会变革。本章用几十页篇幅,提纲式的概述了我的“经历概要”(工作篇)。反映了这个时代一名尚算幸运的知识分子的经历。

 

 

 

   ds3a.jpg (5025 bytes)
   ds5a.jpg (5054 bytes)

 

更多 >>


关於本站  地址:江苏省南京市汉中西路汉北街八号
制作:施家治    联系电话:0086-25-86608277
  电子信箱:shijiazhi@163.com