bjzs.jpg (4042 bytes)

ly.gif (9193 bytes)

1d.gif (17805 bytes)
 

世界上31个最富裕的国家及地区排名 
2005-07-01

http://www.kanzhongguo.com/news/gb/articles/5/6/29/118993.html

依据2004年世界银行人均GDP(美元)排名(附:官方语言)

 
 01 卢森堡************** 43,940**法语、德语、卢森堡语
 02 挪威**************** 43,350**挪威语
 03 瑞士**************** 39,880**法语、德语、意大利语、罗曼语
 04 美国**************** 37,610**英语、部分地区使用西班牙语
 05 日本************** 34,510**日语
 06 丹麦**************** 33,750**丹麦语
 07 冰岛**************** 30,810**冰岛语
 08 瑞典**************** 28,840**瑞典语
 09 英国**************** 28,350**英语
 10 芬兰**************** 27,020**芬兰语
 11 爱尔兰************** 26,960**爱尔兰语、英语
 12 奥地利************** 26,720**德语
 13 荷兰**************** 26,310**荷兰语
 14 比利时************** 25,820**法语、荷兰方言
 15 ★★★★★香港★★★ 25,430**粤语、英语
 16 德国**************** 25,250**德语
 17 法国**************** 24,770**法语
 18 加拿大************** 23,930**英语、法语 
 19 澳大利亚************ 21,650**英语
 20 意大利************** 21,560**意大利语
 21 ★★★★★新加坡★★ 21,230**英语、马来语、汉语、泰米尔语
 22 西班牙************** 16,990**西班牙语
 23 科威特************** 16,340**英语、阿拉伯语
 24 以色列************** 16,020**希伯来语
 25 新西兰************** 15,870**英语, 毛利语
 26 巴哈马************** 15,110**英语
 27 ★★★★★澳门★★★ 14,600**粤语、葡萄牙语
 28 希腊**************** 13,720**希腊语
 29 塞浦路斯************ 12,320**希腊语、土耳其语
 30 葡萄牙************** 12,130**葡萄牙语
 31 ★★★★★★韩国★★ 12,020**韩语 

更多 >>


关於本站  地址:江苏省南京市汉中西路汉北街八号
制作:施家治    联系电话:0086-25-86608277
  电子信箱:shijiazhi@citiz.net